Kontaktai

Atnaujinta

Susitinkam po balkonėliu. Tuo žinot, garsiuoju, Vasario 16-tosios, kuriame mūsų profesorius sako kalbas, o mes visi iš už tvoros dėkojame už išgelbėtą laisvę. 

Nebijokite tų ginkluotų pareigūnų su kaukėm ir šuniukais. Jie čia saugo profesorių ir jo draugus nuo mūsų, kad mes vatagalviai erezijų neskleistume. 

Suprantate, mes čia būrai, žemo išsilavinimo ir mažų pajamų, tai nelabai ir galėtume nerinktiems valdovams argumentuotai kalbėti. Edukacijos mums, draugai, trūksta. 

Tai va, edukuokimės. Dar pora metų liko.