Kada, kaip ir kodėl gimė Landsbergio kultas?

Netrukus sukaks lygiai 35 metai, kai Lietuvoje užgimė Landsbergio kultas. To paties Landsbergio, kuris, uzurpavęs valdžią, leido save oficialiai vadinti vieninteliu Sąjūdžio įkūrėju, Savanoriu
Nr.1, faktiškuoju šalies vadovu, pirmuoju Prezidentu ir netgi visos Lietuvos Patriarchu. (Bet kažkodėl labiausiai prilipo tik vienas pavadinimas – Ožio!)
1988 m. spalio 22-23 d. steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime LPS seimas išrinko 35-ių žmonių Tarybą, kuomet išryškėjo tikrasis Lyderis: daugiausiai balsų surinko Romualdas Ozolas (193 iš 212).